Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya (estabilització)
Llibre

Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya (estabilització)

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-309-5
Año de edición:
2022
Páginas:
310

Surt al carrer, com a novetat editorial, el Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procés d'estabilització, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels vuit temes del programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC de 29/07/2022). Es complementa amb els qüestionaris online específics per a aquesta categoria, disponibles a través d'ADAMS Test.

Tema 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.

Tema 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.

Tema 10. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 11. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.

Tema 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (eNotum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).

Tema 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació