CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A CATALUNYA: MANUAL D'INTERPRETACIÓ

CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A CATALUNYA: MANUAL D'INTERPRETACIÓ

Editorial:
Generalitat de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-393-7341-4
Año de edición:
2006
Páginas:
344
Idioma:
Catalán
Materias:
Cartografía. Mapas, Botánica. Zoología
Resumen

Una vegada establerta la llista catalana dels hàbitats CORINE, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va impulsar el projecte de Cartografia dels hàbitats que ha portat a elaborar els mapes de tot el territori a escala 1:50 000. La llegenda emprada s'ha basat, evidentment, en aquella llista, amb les adaptacions que l'escala de representació imposava. Aquest Manual fa una explicació de cadascuna de les unitats cartogràfiques, per tal que l'usuari dels mapes pugui consultar-los fàcilment i en tregui el màxim profit. La cartografia dels hàbitats pretén ser una eina eficaç i versàtil per al coneixement i la gestió del medi natural de Catalunya.