ADDENDA AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEMARI I QÜESTIONARIS

ADDENDA AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEMARI I QÜESTIONARIS

Autoría:
Rojo Franco, Encarnación (Autor) / Garau Albertí, C. (Autor)
Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-222-1
Año de edición:
2019
Páginas:
230
Idioma:
Catalán
Materias:
Oposiciones - Administración pública, Barcelona
Índice

Tema 9. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
Tema 10. Parts en el contracte: òrgan de contractació. Successió del contractista.
Tema 13. L’expedient. Execució del procediment.
Tema 14. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica.
Tema 16. Legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions.
Tema 18. L’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d’entrada i sortida de documents.
Tema 19. Concepte i contingut dels documents propis de l’Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
Tema 20. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i assessorament.

Resumen

Presentem en aquesta edició l'Addenda necessària per a la preparació a les proves selectives d'accés a la categoria d'Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2, sotsescala auxiliar, escala d'administració general, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona. Desenvolupa el temari específic requerit en el programa oficial publicat per la Resolució de 10 de desembre de 2018 (BOPB de 12 de desembre de 2018), completant les edicions de Temari i Qüestionaris editats per a la categoria d Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya.La part del temari s'ha desenvolupat tenint en compte les últimes novetats legislatives, amb un clar enfocament didàctic que permet a l'opositor optimitzar les seves hores d'estudi. A més, s'inclou un qüestionari amb preguntes tipus test per a facilitar l'assimilació dels continguts teòrics adquirits.

Otros libros de la materia