QUADRE DE PREUS DE 3.016 ELEMENTS SIMPLES I 31 DE COMPOSTOS D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ, 2.162 PARTIDES D'OBREA D'EDIFICACIÓ I 1.395 PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ, 1989

QUADRE DE PREUS DE 3.016 ELEMENTS SIMPLES I 31 DE COMPOSTOS D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ, 2.162 PARTIDES D'OBREA D'EDIFICACIÓ I 1.395 PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ, 1989

Autoría:
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalu (Autor)
Editorial:
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalu
Coediciones:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre en Pdf
Año de edición:
1989
Páginas:
1043
Idioma:
Catalán
Materias:
Urbanismo, Construcción

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona C-1-128