16. TECNOLOGIA, PROGRÉS I L'IMPACTE HUMÀ SOBRE LA TERRA / TECHNOLOGY, PROGRESS AND THE HUMAN IMPACT ON THE EARTH

16. TECNOLOGIA, PROGRÉS I L'IMPACTE HUMÀ SOBRE LA TERRA / TECHNOLOGY, PROGRESS AND THE HUMAN IMPACT ON THE EARTH

Autoría:
Gray, J. (Autor)
Editorial:
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Categoría:
Llibre en ePub
ISBN:
978-84-617-3092-6
Año de edición:
2015
Páginas:
63
Colección:
Breus CCCB, 16
Idioma:
Catalán , Inglés
Materias:
Sociología, Tecnología
Resumen

«The curious feature of the late 20th century is that the Utopian impulse migrated from the left to the right. Almost the only politically influential surviving Utopians are the neo-conservatives in America and elsewhere». Talk given at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on 19th March 2007, as part of the «Senses» series of lectures. ------------------------------------------------------------------------------- «La característica curiosa del segle xx és que l'impuls utòpic va emigrar de l'esquerra a la dreta. Gairebé es pot dir que els únics utopistes supervivents políticament influents són els neoconservadors dels Estats Units i de la resta del món». Conferència celebrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 19 de març de 2007, en el marc del cicle «Sentit».