Subaltern/a (Qüestionaris) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Subaltern/a (Qüestionaris) de l'Ajuntament de Barcelona

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-624-9
Año de edición:
2023
Páginas:
320

Surt al carrer la nova edició del nostre Qüestionari per a la preparació de les proves selectives d'accés a places de Subaltern/a d'Administració General, de l'Ajuntament de Barcelona.El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial de l'oposició, publicat al DOGC núm. 8913, d'11/05/2023, i que es distribueixen, per raons pedagògiques, en Tests de Tema, Tests Parcials i Tests d'Examen, amb un total de 720 preguntes.En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

TESTS DE TEMES
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional
Tema 2. L'Organització territorial de l'Estat. Tipologia de les Administracions Públiques
Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de Govern
Tema 4. L'Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal
Tema 5. El Consorci d'Educació de Barcelona
Tema 6. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Tema 7. El sistema educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis. Les funcions del subalterna en els centres docents
Tema 8. Nocions bàsiques a nivell d'usuari de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d'actuació en casos d'emergència
Tema 9. L'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Canals d'atenció ciutadana. Els telèfons d'informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
Tema 10. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 42023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI)

TESTS PARCIALS
Test Parcial 1 (Temes 1 a 3)
Test Parcial 2 (Temes 4 a 7)
Test Parcial 3 (Temes 8 a 10)

TESTS D'EXAMEN
Test d'Examen 1
Test d'Examen 2

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació