SUBALTERN/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI I TEST

SUBALTERN/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI I TEST

Autoría:
7 Editores (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-2610-0
Año de edición:
2019
Páginas:
686
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

TEMARI
Tema 1. El Consorci d'Educació de Barcelona. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Tema 2. El sistema educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis
Tema 3. Les funcions del subaltern/a en els centres docents
Tema 4. Nocions bàsiques a nivell d'usuari de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, airecondicionat i alarmes
Tema 5. Criteris d'actuació en casos d'emergència. Primers auxilis
Tema 6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional
Tema 7. L'organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern. Tipologia de les Administracions Públiques
Tema 8. L'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Canals d'atenció ciutadana. Els telèfons d'informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
Tema 9. L'Ajuntament de Barcelona: organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal
Tema 10. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona (2015-2019)

TEST
Test n.º 1. (25 preguntes)
Test n.º 2. (25 preguntes)
Test n.º 3. (71 preguntes)
Test n.º 4. (39 preguntes)
Test n.º 5. (62 preguntes)
Test n.º 6. (155 preguntes)
Test n.º 7. (110 preguntes)
Test n.º 8. (25 preguntes)
Test n.º 9. (25 preguntes)
Test n.º 10. (25 preguntes)

Resumen

Manual de desenvolupament del programa establert en les bases per a l'accés a la categoria de Subaltern/a, corresponents al grup de titulació AP, de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7794, de 23 de gener de 2019. Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició. S'inclouen també qüestionaris de preguntes tipus test de cada tema amb la finalitat d'oferir una eina amb la qual podrà comprovar els coneixements adquirits.

Otros libros de la materia

Otros libros del autor