Subaltern/a Ajuntament de Barcelona
Llibre

Subaltern/a Ajuntament de Barcelona

Temari i test

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7208-4
Año de edición:
2023
Páginas:
748

Manual de desenvolupament del temari establert en les bases per a l'accés a la categoria de Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8913, de 11 de maig de 2023.

Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició. S'inclouen també qüestionaris de preguntes tipus test de cada tema amb la finalitat d'oferir una eina amb la qual podrà comprovar els coneixements adquirits.

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El Poder Judicial: regulació constitucional

Tema 2. L'organització territorial de l'Estat. Tipologia de les Administracions Públiques

Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern

Tema 4. L'Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal

Tema 5. El Consorci d'Educació de Barcelona

Tema 6. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Tema 7. El sistema educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis. Les funcions del subaltern/a en els centres docents

Tema 8. Nocions bàsiques a nivell d'usuari de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d'actuació en casos d'emergència

Tema 9. L'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Canals d'atenció ciutadana. Els telèfons d'informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona

Tema 10. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI)

TEST

Test n.º 1 (60 preguntas).

Test n.º 2 (20 preguntas).

Test n.º 3 (86 preguntas).

Test n.º 4 (64 preguntas).

Test n.º 5 (25 preguntas).

Test n.º 6 (25 preguntas).

Test n.º 7 (50 preguntas).

Test n.º 8 (40 preguntas).

Test n.º 9 (25 preguntas).

Test n.º 10 (25 preguntas).

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació