MANUAL D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL

MANUAL D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL

Editorial:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-922482-9-2
Año de edición:
2009
Páginas:
541
Idioma:
Catalán
Materia:
Bibliotecas. Archivos
Resumen

L'elaboració i edició d'aquest Manual ha estat un projecte llarg i complex per diferents raons: la voluntat de reunir sota una mateixa publicació una gran quantitat de coneixements arxivístics, la necessitat de provocar un debat conceptual que fes més enriquidor el resultat final i que aportés diferents visions de l'arxivística, el gran nombre d'autors que han participat en la seva redacció, la dificultat que comporta el treball en grup, etc. Sense dubte, aquesta complexitat augmenta el valor del resultat final i és un reflex de la pluralitat de perfils professionals i de la riquesa de les aportacions teòriques i pràctiques, contingudes totes elles en un marc global comú.