Guàrdia urbana. Ajuntament de Barcelona. Qüestionaris
-5%
Llibre

Guàrdia urbana. Ajuntament de Barcelona. Qüestionaris

Catalán
Autoría
Adams (Autor)
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-194-7
Año de edición:
2022
Páginas:
554

PART JURÍDICA

TESTS DE TEMES

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I: Drets i deures fonamentals. Títol VIII: Organització territorial de l Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l Administració Local.

Tema 2. Llei Orgànica 62006, de 19 de juliol, de Reforma de l Estatut d Autonomia de Catalunya. Títol I: Drets, deures i principis rectors; Capítol I: Drets i deures de l àmbit civil i social. Capítol II: drets en l àmbit polític i de l Administració. Capítol III: drets i deures lingüístics. Títol II: De la Corona. Capítol VI: El Govern local.

Tema 3. Llei 71985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II: El Municipi. Títol V: Disposicions comunes a les entitats locals. Títol VII: Personal al servei de les entitats locals.

Tema 4. Llei 221998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I: Organització del Govern Municipal. Títol II: Els districtes. Títol V: Organització municipal executiva. Títol VI: Competències municipals; Capítol VII: Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 12006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I: Disposicions generals. Títol II: Capítol V: Mobilitat. Capítol VI: Seguretat ciutadana

Tema 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d interès.
Tema 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.

Tema 7. Llei 392015, d 1 d octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tema 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 21986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 161991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 42003, de 7 d abril, d ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 42015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III: Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions

Tema 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d Enjudiciament Criminal. Llibre II: Del sumari. Títol III: de la Policia Judicial. Títol VI. Capítol II: de la detenció. Capítol IV: de l exercici de defensa, assistència d advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII: Capítol I: de l entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 61984, de 24 de maig, reguladora del procediment d habeas corpus

Tema 10. L Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l espai públic de Barcelona.

Tema 11. L Ordenança sobre l ús de les vies i l espai públic de Barcelona.

Tema 12. L Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i l Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l objectiu de preservar i millorar la qualitat de l aire (zona de baixes emissions).

Tema 13. L Ordenança de protecció, tinença i venda d animals.

Tema 14. Llei 72007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic. Títol III: Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV: Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI: Situacions administratives. Títol VII: Règim disciplinari.

Tema 15. Llei Orgànica 101995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III: de les lesions. Títol VI: delictes contra la llibertat. Títol VII: de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII: delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI. Capítol III: delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV: delictes contra la seguretat vial. Títol XIX: Capítol IV: de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de l omissió del deure d impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI. Capítol V: Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d odi a l ordenament jurídic

Tema 16. Ètica i deontologia professional. Decret 2222013, de 3 de setembre, del Reglament d organització i funcionament del Comitè d Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV252015, de 24 de febrer, pel qual s aprova el Codi d ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007.

Tema 17. Pla vigent d igualtat d oportunitats entre dones i homes de l Ajuntament de Barcelona.

TESTS PARCIALS
Test Parcial 1 (Temes 1 a 3)
Test Parcial 2 (Temes 4 i 5)
Test Parcial 3 (Temes 6 a 9)
Test Parcial 4 (Temes 10 a 13)
Test Parcial 5 (Temes 14 a 17)

TESTS D EXAMEN
Test d Examen 1 a 6

CULTURA GENERAL
Test d Examen 1 a 6

ACTUALITAT
Test d Examen

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Otros libros del autor

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació