Cos Superior (T1) de la Generalitat de Catalunya. Part específica (Opció general)
Llibre

Cos Superior (T1) de la Generalitat de Catalunya. Part específica (Opció general)

Temari 1

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-330-9
Año de edición:
2022
Páginas:
354

Aquest llibre desenvolupa els temes 1 a 15 de la Part específica (opció general), exigits per a la preparació de les proves selectives d'accés a l'escala superior d'administració general del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya segons el programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol. Aquesta edició és vàlida per als processos de reposició, estabilització i promoció interna.
Considerem que aquest material, juntament amb el Temari 2, els quatre volums de la part comuna a totes les opcions, i la base de preguntes d'ADAMS Test, constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució del seu objectiu d'accedir a aquesta categoría de la funció pública.

Tema 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
Tema 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
Tema 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques,
Tema 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
Tema 6. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
Tema 7. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
Tema 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
Tema 9. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
Tema 10. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
Tema 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
Tema 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
Tema 13. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
Tema 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
Tema 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació