COS DE MESTRES. AUDICIÓ I LLENGUATGE (T2)

COS DE MESTRES. AUDICIÓ I LLENGUATGE (T2)

TEMARI VOLUM 2

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5528-5
Año de edición:
2022
Páginas:
192
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb discapacitat motriu. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.

Tema 15. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb discapacitat motriu. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars. Ajuts tècnics per a la comunicació: tipus i criteris d'ús.

Tema 16. Les NEE dels alumnes amb discapacitat intel•lectual. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les NEE d'aquests alumnes.

Tema 17. La intervenció del/la MALL amb alumnes amb discapacitat intel•lectual. Criteris per elaborar adaptacions curriculars.

Tema 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme o altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les NEE d'aquests alumnes.

Tema 19. La intervenció del/la MALL amb alumnes amb autisme o amb alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.

Tema 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteració de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

Tema 21. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteració de la parla.

Tema 22. La intervenció del mestres d'audició i llenguatge amb els alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.

Tema 23. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

Tema 24. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteració del llenguatge.

Tema 25. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen el temari d'Audició i Llenguatge per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 14 a 25, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i el Decret 119/2015, del 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia