AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE L' INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 2
Llibre

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE L' INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 2

Catalán
Autoría:
Editorial Mad (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-2112-9
Año de edición:
2018
Páginas:
42

2. Coneixements en organització a l'àmbit de l'Administració Pública 2.1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions 2.2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius 2.3. El acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. nul·litat i anul·labilitat 2.4. El procediment administratiu: Concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administratiu: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes 3. Coneixements en gestió de personal estatutari 3.1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementaries 3.2. Jornada de treball, permisos i llicencies. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva 3.3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Otros libros del autor

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació

¿Te interesa un tema específico? Conoce los destacados