AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE L' INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 2
Llibre

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE L' INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 2

Catalán
Autoría:
Editorial Mad (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-2112-9
Año de edición:
2018
Páginas:
42

2. Coneixements en organització a l'àmbit de l'Administració Pública 2.1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions 2.2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius 2.3. El acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. nul·litat i anul·labilitat 2.4. El procediment administratiu: Concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administratiu: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes 3. Coneixements en gestió de personal estatutari 3.1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementaries 3.2. Jornada de treball, permisos i llicencies. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva 3.3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Otros libros del autor

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació