Cos Tècnic d'especialistes Grup Serveis Penitenciaris (estabilizació)
Llibre

Cos Tècnic d'especialistes Grup Serveis Penitenciaris (estabilizació)

Temari específic

Català
Editorial :
Adams

ISBN:
978-84-1116-432-0
Any d'edició:
2023
Pàgines:
406

Té a les seves mans la nova edició del Temari que ADAMS ha elaborat per a la preparació de les proves selectives per a l accés al Cos tècnic d especialistes, grup Serveis Penitenciaris, de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procés d estabilització, aprovat per Resolució JUS/3221/2022, de 20 d octubre, DOGC núm. 8778 (24102022).
Aquest volum desenvolupa els 13 temes que es demanen de la part específica, i es completa amb l accés al qüestionari online disponible a través d ADAMS Test.
En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi l objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d estudi i presentar-se a l examen amb garanties d èxit.

Índex:
Tema 5. Delictes contra l Administració pública. La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d auxili. La infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets. Abusos en l exercici de la Funció Pública: la sol·licitació sexual.
Tema 6. Delictes contra l Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. El trencament de condemna. Altres delictes contra l Administració de justícia: el fals testimoni, l obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals, en especial els comesos en l àmbit penitenciari. El delicte d omissió del deure de perseguir delictes.
Tema 8. Les mesures penals. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.
Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l execució penitenciària fixats a l article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.
Tema 10. L activitat penitenciària en el marc autonòmic. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l Estatut d autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d organització i funcionament dels serveis d execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris: funcions. El control de l activitat penitenciària: el jutge de vigilància.
Tema 11. El personal al servei de l Administració penitenciària a Catalunya. Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El cap de serveis, el coordinador d unitat especialitzada, el cap d unitat i el cap d àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l execució penal a Catalunya.
Tema 12. La relació jurídica penitenciària. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.
Tema 13. El règim penitenciari I. Organització general i àmbits d actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.
Tema 14. El règim penitenciari II. Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com a eina de seguretat. Els protocols d emergència i seguretat.
Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III. La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d aplicació i característiques. El règim obert: criteris d aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.
Tema 16. El tractament penitenciari. Concepte i finalitat del tractament. L equip multidisciplinari: funcions i composició. Programes de tractament. El Programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.
Tema 17. El règim disciplinari dels interns. Fonament, àmbit d aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.
Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris. Les unitats de gestió administrativa. L expedient personal de l intern: estructura i documentació que l integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents i normes bàsiques de l elaboració dels documents.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació