COS DE MESTRES (T1). EDUCACIÓ INFANTIL
Llibre

COS DE MESTRES (T1). EDUCACIÓ INFANTIL

TEMARI VOLUM 1

Català
Editorial :
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-5222-2
Any d'edició:
2021
Pàgines:
220

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari d'Educació Infantil per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent. En aquest volum incloem els dotze primers temes, elaborats tenint en compte la legislació vigent en la data d'edició: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), publicada el desembre de l'any 2020 i d'aplicació des de la seva entrada en vigor, i el Decret 101/2010, del 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil i el Decret 181/2008, del 9 de setembre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil.

La LOMLOE anirà modificant progressivament diferents aspectes del sistema educatiu espanyol. Són moments d'incertesa i és tasca dels opositors estar informats de les novetats que sorgeixin des del Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com tenir en compte les adaptacions que posteriorment incorpori el currículum de la comunitat.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació