Cos Administratiu. Promoció interna. Generalitat de Catalunya. Temari
Llibre

Cos Administratiu. Promoció interna. Generalitat de Catalunya. Temari

Temari

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-734-5
Any d'edició:
2023
Pàgines:
576

Surt al carrer una nova edició del Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya per promoció interna, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels tretze temes del programa i es complementa amb els qüestionaris online específics per a aquesta categoria, disponibles a través d'ADAMS Test.

Tema 5. El dret d informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protec ció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 7. L Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l Administració, dret d accés als serveis i la informació pública, el dret d accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
Tema 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.
Tema 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d Internet, els sistemes d identificació de les administracions públiques, l actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l arxiu electrònic de documents.
Tema 13. El model català d administració electrònica. Els avantatges de l administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l Administració. Les eines que componen l administració electrònica de la Generalitat.
Tema 14. Els registres d entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d assistència en matèria de registre.
Tema 15. La gestió documental a l Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.
Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l acta de reunió, l ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
Tema 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L avaluació de l acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.
Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l abordatge de l homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d edat.
Tema 23. Els delictes contra l Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l exercici de la seva funció.
Tema 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
Tema 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació