PERSONAL LABORAL FIX D'AUXILIAR DE GERIATRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PERSONAL LABORAL FIX D'AUXILIAR DE GERIATRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI I TEST DE LA PART GENERAL

Editorial :
7 Editores (MAD)
Categoria:
Llibre
ISBN:
978-84-142-3932-2
Any d'edició:
2020
Pàgines:
268
Idioma:
Català
Matèria:
Oposicions - altres especialitats
Índex

TEMARI

Tema 1. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències
Tema 2. L’Estatut dels Treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció
Tema 3. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics
Tema 4. El VI Conveni col•lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari
Tema 5. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis

TEST

Test n.º 1. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències (26 preguntes)
Test n.º 2. L’Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció (25 preguntes)
Test n.º 3. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics (25 preguntes)
Test n.º 4. El VI Conveni col•lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari (25 preguntes)
Test n.º 5. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis (46 preguntes)

Resum

Manual de desenvolupament del programa establert en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per cobrir places en règim de personal laboral fix d’Auxiliar de Geriatria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, segons la Resolució TSF/1594/2020, de 3 de juliol, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8171, de 7 de juliol de 2020. S’inclouen els sis temes corresponents a la part general del temari tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició. També s’inclouen qüestionaris de preguntes tipus test de cada tema amb la finalitat d’oferir una eina amb la qual podrà comprovar els coneixements adquirits. Solament ens queda animar-li perquè obtingui d’aquest material el millor aprofitament possible i pugui, així, accedir al lloc de treball desitjat.

Altres llibres de la matèria