GUIA LOCAL PER FER FRONT ALS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS

GUIA LOCAL PER FER FRONT ALS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS

EDICIÓ ACTUALITZADA - JUNY 2020

Autoria:
Boixadós, Adela (Autor) / Muñoz Iranzo, Jordi (Autor) / Montón Lozano, Olalla (Autor) / Celdrán Castro, Montse (Autor) / Garreta Burrel, Marisa (Autor)
Editorial :
Diputació de Barcelona
Categoria:
Llibre d'impressió a demanda
Any d'edició:
2020
Pàgines:
80
Col·lecció:
Eines
Sèrie:
Benestar i Ciutadania, 21
Idioma:
Català
Matèries:
Benestar social, Gent gran
Resum

Amb aquesta eina, els equips professionals locals que gestionen aquests casos i que ja disposen de coneixements sobre aquest fenomen, poden fer una bona planificació de la feina de prevenció i detecció, i portar a terme una intervenció eficient que faciliti la recuperació de les persones grans que es troben en aquestes situacions.

La guia recull, en primer lloc, les definicions de les tipologies de maltractaments que es poden detectar, així com els factors de risc i de protecció que fan que les persones grans siguin més o menys vulnerables a patir-los. En el segon lloc, se centra en els maltractaments que poden patir les persones grans a les institucions. En tercer lloc, presenta un conjunt de procediments de treball i circuits d'actuació en relació amb la prevenció, la detecció, l'avaluació i la intervenció en situacions de maltractament. L'última part de la guia conté els aspectes legals i les mesures que es poden emprendre per a la protecció jurídica de les persones grans, així com els aspectes relacionats amb la protecció de dades que cal tenir en compte en aquests procediments.

Articles relacionats