Col·leccions i sèries de la Diputació de Barcelona

A      B       C       D      E      F      G      H      I       J       K       L      M      N       O      P       Q       R       S       T       U       V       W       X       Y       Z      #

Col·leccions destacades

Col·leccions destacades

Eines - Col·lecció amb continguts d'aplicació pràctica per contribuir a la gestió de les polítiques públiques locals. Adreçada a càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local, i intern de la Diputació de Barcelona.

 

Estudis - Col·lecció que posa a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.

  • També s'edita la col·lecció en castellà Estudios.

 

Descobreix aquestes col·leccions dirigides al món local, de la mà de la revista El Núvol.

Aquestes col·leccions es divideixen en 11 sèries

 

Serie Administració local  Sèrie Benestar i ciutadania  Serie Cultura  Sèrie Economia i treball 

 

Serie Educacio  Serie Esports  Serie Medi ambient  Serie Salut publica

 

Serie Territori i parcs naturals  Serie Turisme   Serie Urbanisme i habitatge

Administració local - Publicacions sobre l'organització i gestió de les administracions i les polítiques públiques a tots els nivells (local, autonòmic, estatal, europeu i internacional). També engloba les TIC i la societat del coneixement.
 

Benestar i ciutadania - Publicacions relacionades tant amb l'atenció social primària que cerca la divulgació, sensibilització i la participació social vers la gent gran, els discapacitats i els infants i llurs famílies; com amb la integració dels immigrants, l'equitat entre dones i homes, el paper actiu dels joves com a ciutadans i la participació de la ciutadania en els afers públics i en la salvaguarda dels drets humans.
 

Cultura - Publicacions sobre la conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i documental, i amb la formació, informació i assessorament en matèria de polítiques i gestió de la cultura.
 

Economia i treball - Publicacions sobre desenvolupament econòmic enfocades a donar suport al desenvolupament estratègic del territori, enfortir l'activitat econòmica i millorar les condicions d'ocupació.
 

Educació - Publicacions que parlen de la participació i la promoció educatives per afavorir la cohesió social i econòmica. S'hi fa especial atenció a la formació permanent.
 

Esports - Llibres relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica físicoesportiva i amb el desenvolupament d'esdeveniments i programes esportius.
 

Medi ambient - Publicacions que tracten de la promoció i el desenvolupament de les polítiques ambientals (desenvolupament sostenible, contaminació ambiental, gestió dels residus i processos de reciclatge, educació ambiental).
 

Salut pública - Publicacions relacionades amb la promoció i la protecció de la salut, mitjançant diversos vessants: salut alimentària, salut ambiental, salut mental i salut sexual.
 

Territori i parcs naturals - Llibres sobre la preservació dels valors naturals i paisatgístics, desenvolupament socioeconòmic sostenible i ús públic ordenat dels espais naturals.
 

Turisme - La gestió del turisme i la seva activitat: anàlisi, indicadors, metodologies...
 

Urbanisme i habitatge - Teoria i gestió del territori des de diferents enfocaments: infraestructures, obres públiques, construcció, habitatge, urbanisme, patrimoni arquitectònic i cartografia.

Col·lecció "Eines"Veure tots